TIN TỨC & SỰ KIỆN MỚI

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2023

Ngày đăng: 7/4/2023 11:40:23 AM

BIÊN BẢN ĐHĐCĐ 2023

Ngày đăng: 7/4/2023 11:39:45 AM

THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022

Ngày đăng: 7/4/2023 11:35:43 AM
Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty CP thủy điện Đăk rơ sa CÔNG TY THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 CHO CỔ ĐÔNG CHI TIẾT THÔNG BÁO ĐÍNH KÈM

CÁC QUY CHẾ THỂ LỆ ĐHĐCĐ NĂM 2023

Ngày đăng: 6/22/2023 3:19:59 PM

TỜ TRÌNH THÔNG QUA ĐHĐCĐ NĂM 2023

Ngày đăng: 6/22/2023 3:07:16 PM

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT & BKS NĂM 2022

Ngày đăng: 6/22/2023 3:06:58 PM
Thư viện hình ảnh
Video HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
Liên kết nhanh
THỐNG KÊ TRUY CẬP
LƯỢT TRUY CẬP: webs counters