TIN TỨC & SỰ KIỆN MỚI

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2018

Ngày đăng: 5/22/2019 4:19:49 PM

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2019

Ngày đăng: 5/22/2019 4:15:51 PM

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG-ĐHĐCĐ 2019

Ngày đăng: 5/7/2019 11:04:36 PM
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đăkrơsa trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty THÔNG BÁO VÀ CÁC MẤU BIỂU ĐÍNH KÈM.

THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG-ĐHĐCĐ 2019

Ngày đăng: 5/3/2019 10:36:10 AM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂKRƠSA THÔNG BÁO ĐIẾN QUÝ CỔ ĐÔNG NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂKRƠSA. FILE THÔNG BÁO ĐÍNH KÈM.

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG CỔ TỨC 2018

Ngày đăng: 2/25/2019 5:01:28 PM
MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG CỔ TỨC 2018: Xin quý Cổ đông điền đầy đủ theo mẫu đề nghị đính kèm và số tài khoản cố định, email cá nhân. Để thuận lợi cho các đợt thanh toán cổ tức và thông báo sau này. Trân trọng!

THÔNG BÁO TẠM ỨNG CỔ TỨC 2018

Ngày đăng: 2/25/2019 4:57:59 PM
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đăkrơsa Thông báo đến quý cổ đông công ty Về việc:Tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 (Thông báo chi tiết và mẫu Giấy đề nghị chi trả tạm ứng cổ tức đính kèm. Trân trọng!
Thư viện hình ảnh
Video HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
Liên kết nhanh
THỐNG KÊ TRUY CẬP
LƯỢT TRUY CẬP: webs counters