TIN TỨC & SỰ KIỆN MỚI
Thông báo Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần thủy điện Đăkrơsa

Thông báo Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần thủy điện Đăkrơsa

Ngày đăng: 3/20/2018 5:11:42 PM
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đăkrơsa thông báo đến quý cổ đông việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2018 Công ty cổ phần thủy điện Đăkrơsa: Đính kèm 1. Thư mời ĐHĐCĐ 2018; 2. Đăng ký dự ĐHĐCD 2018; 3. Mẫu giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ 2018; 4. Chương trình ĐHĐCĐ.
Trả cổ tức các năm chưa nhận

Trả cổ tức các năm chưa nhận

Ngày đăng: 1/31/2018 3:42:52 PM
Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Đăkrơsa Đến thời điểm hiện tại một số cổ đông công ty chưa nhận cổ tức các năm: 2011 là 2%; năm 2012 là 8%; Cổ tức 2013 là 10%; Cổ tức 2016 là 7% và chưa đổi cổ phiếu không ghi danh thành chứng nhận sở hữu cổ phần. Vậy công ty kính thông báo cổ đông ...
Báo cáo tài chính 2016 được kiểm toán

Báo cáo tài chính 2016 được kiểm toán

Ngày đăng: 7/11/2017 5:07:34 PM
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN ĐĂKRƠSA

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN ĐĂKRƠSA

Ngày đăng: 6/17/2017 4:07:57 PM
Ngày 16/06/2017 Công ty cổ phần thuỷ điện Đăkrơsa đã tổ chức Thành công tốt đẹp ĐHĐCĐ 2017
Trung tâm dịch vụ & sửa chữa cơ điện
Thư viện hình ảnh
Video HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
Liên kết nhanh
THỐNG KÊ TRUY CẬP
LƯỢT TRUY CẬP: webs counters