TIN TỨC & SỰ KIỆN MỚI
Nghị quyết ĐHĐCD 2018

Nghị quyết ĐHĐCD 2018

Ngày đăng: 4/9/2018 3:29:48 PM
Biên bản ĐHĐCĐ 2018

Biên bản ĐHĐCĐ 2018

Ngày đăng: 4/9/2018 3:28:08 PM
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC 2017 (Thông báo biểu mẫu đính kèm)

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC 2017 (Thông báo biểu mẫu đính kèm)

Ngày đăng: 4/3/2018 11:13:15 AM
Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Đăkrơsa Công ty xin thông báo đến Quý cổ đông việc chi trả cổ tức năm 2017; Theo thông báo và biểu mẫu đính kèm! Mọi chi tiết xin liên hệ: DT 02693500785 hoặc Thư ký HĐQT: Chị Hồng số ĐT:0986959559; mail:hongntm@dhpc.com.vn Để nhận cổ tức 2018.
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018

Ngày đăng: 3/29/2018 3:58:15 PM
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018 CÔNG TY ĐĂKRƠSA
Thông báo Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần thủy điện Đăkrơsa

Thông báo Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần thủy điện Đăkrơsa

Ngày đăng: 3/20/2018 5:11:42 PM
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đăkrơsa thông báo đến quý cổ đông việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2018 Công ty cổ phần thủy điện Đăkrơsa: Đính kèm 1. Thư mời ĐHĐCĐ 2018; 2. Đăng ký dự ĐHĐCD 2018; 3. Mẫu giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ 2018; 4. Chương trình ĐHĐCĐ.
Trung tâm dịch vụ & sửa chữa cơ điện
Thư viện hình ảnh
Video HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
Liên kết nhanh
THỐNG KÊ TRUY CẬP
LƯỢT TRUY CẬP: webs counters