TIN TỨC & SỰ KIỆN MỚI

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG CỔ TỨC 2018

Ngày đăng: 2/25/2019 5:01:28 PM
MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG CỔ TỨC 2018: Xin quý Cổ đông điền đầy đủ theo mẫu đề nghị đính kèm và số tài khoản cố định, email cá nhân. Để thuận lợi cho các đợt thanh toán cổ tức và thông báo sau này. Trân trọng!

THÔNG BÁO TẠM ỨNG CỔ TỨC 2018

Ngày đăng: 2/25/2019 4:57:59 PM
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đăkrơsa Thông báo đến quý cổ đông công ty Về việc:Tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 (Thông báo chi tiết và mẫu Giấy đề nghị chi trả tạm ứng cổ tức đính kèm. Trân trọng!

Nghị quyết ĐHĐCD 2018

Ngày đăng: 4/9/2018 3:29:48 PM

Biên bản ĐHĐCĐ 2018

Ngày đăng: 4/9/2018 3:28:08 PM

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC 2017 (Thông báo biểu mẫu đính kèm)

Ngày đăng: 4/3/2018 11:13:15 AM
Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Đăkrơsa Công ty xin thông báo đến Quý cổ đông việc chi trả cổ tức năm 2017; Theo thông báo và biểu mẫu đính kèm! Mọi chi tiết xin liên hệ: DT 02693500785 hoặc Thư ký HĐQT: Chị Hồng số ĐT:0986959559; mail:hongntm@dhpc.com.vn Để nhận cổ tức 2018.

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018

Ngày đăng: 3/29/2018 3:58:15 PM
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018 CÔNG TY ĐĂKRƠSA
Thư viện hình ảnh
Video HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
Liên kết nhanh
THỐNG KÊ TRUY CẬP
LƯỢT TRUY CẬP: webs counters