ĐHĐCĐ 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN ĐĂKRƠSA

Ngày đăng: 6/17/2017 4:14:53 PM

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN ĐĂKRƠSA

Ngày đăng: 6/17/2017 4:07:57 PM
Ngày 16/06/2017 Công ty cổ phần thuỷ điện Đăkrơsa đã tổ chức Thành công tốt đẹp ĐHĐCĐ 2017

ĐHĐCĐ Đăkrơsa 2017

Ngày đăng: 6/14/2017 3:59:51 PM

Ông: Nguyễn Thanh Phú CTHĐQT TMHPC cùng đoàn công tác Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ (Công ty mẹ) Thăm nhà máy

Ngày đăng: 6/12/2017 2:24:30 PM
Ông: Nguyễn Thanh Phú Chủ tịch HĐQT TMHPC cùng đoàn công tác Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ (Công ty mẹ) Thăm nhà máy, Kiểm tra công tác vận hành, Đại tu hệ thống điều khiển nhà máy Đăkrơsa, kiểm tra công tác bảo dưỡng sửa chữa công trình XD